Välkommen till Korskyrkan!

Gudstjänst live på facebook söndag  11.00

CORONAINFO: Vi följer självklart regeringens beslut (fredag 27 mars) om att förbjuda samlingar över 50 personer. Därför kommer vi inte att fira någon gudstjänst i Korskyrkan Stockholm på söndag den 29 mars, fram tills förbudet upphävs. Vi har redan spelat in en kortare gudstjänst som vi livesänder på söndag kl 11.00 på vår facebooksida.

Titta gärna på gudstjänsten och fira gudstjänst hemma med familj eller nära vänner (om alla är symptomfria och under 70 år).

Videoblogg
Pastor Richard Hultmar, 26 mars

BÖN
Vi tror på en Gud som svarar på bön! Låt oss be för världen, varandra och allt det som oroar oss! Låt oss be att vi får vara frimodiga med de goda, och hoppfulla nyheterna om Jesus Kristus!
Han är alltid densamme!

Vill du ha hjälp i bön över något? Klicka på bilden ovan så kan du skicka ditt böneämne till oss så ber vi för det.