Välkommen till Korskyrkan!

UPPDATERAD CORONAINFO 16/11

På grund av regeringens nya redtriktionerkommer vi inte att fira gudstjänst tillsammans på Birger Jarlsgatan i Korskyrkan Stockholm förrän efter jul. Vi möts digitalt på oika sätt under denna svåra tid.

Vi fortsätter att sända vår gudstjänst på söndagar kl 11.00 på vår facebooksida. Sedan läggs den även upp på på sidan Gudstjänst online

Titta gärna på den och fira gudstjänst hemma!

 


BÖN
Vi tror på en Gud som svarar på bön! Låt oss be för världen, varandra och allt det som oroar oss! Låt oss be att vi får vara frimodiga med de goda, och hoppfulla nyheterna om Jesus Kristus!
Han är alltid densamme!

Vill du ha hjälp i bön över något? Klicka på bilden ovan så kan du skicka ditt böneämne till oss så ber vi för det.