Välkommen till Korskyrkan!

Gudstjänst live på facebook söndag  11.00

CORONAINFO: Vi firar i nuläget inte gudstjänster i Korskyrkans lokaler. Men vi livesänder en förinspelad gudstjänst på söndagar kl 11.00 på vår facebooksida.

Titta gärna på gudstjänsten och fira gudstjänst hemma med familj eller nära vänner (om alla är symptomfria och under 70 år).

Gud med oss! Ett nytt predikotema våren 2020

BÖN
Vi tror på en Gud som svarar på bön! Låt oss be för världen, varandra och allt det som oroar oss! Låt oss be att vi får vara frimodiga med de goda, och hoppfulla nyheterna om Jesus Kristus!
Han är alltid densamme!

Vill du ha hjälp i bön över något? Klicka på bilden ovan så kan du skicka ditt böneämne till oss så ber vi för det.