Aktiviteter

Gudstjänst

På söndagar kl 11.00 firar vi gudstjänst i Korskyrkan. (Kolla kalendern!)

Bön

Vi tror på att Bön gör skillnad! Vi ber på tisdagskvällar
(Kolla kalendern!)

Hemgrupper

Att dela livet med en mindre grupp människor är en ovärderlig del av livet – välkommen till en av våra hemgrupper!

Skattkistan

Välkommen till Korskyrkans söndagsskola för alla barn mellan 3 och 12 år! Under gudstjänsten på söndagar.

Volt

Volt är våra tonårssamlingar på fredagskvällarna. De är en del av arbetet i Korskyrkan Stockholm.

UngaVuxna

För dig mellan åldrarna 18-35. En av aktiviteterna för Unga Vuxna är våra Hemma-Hos kvällar, ca 1 gång/månad. Även fler aktiviteter brukar anordnas! Håll utkik i kalendern!