Kategorier
Veckobrev

Nytt tema: Ta striden!

Vi har börjat ett nytt tema som vi kommer att hålla oss till fram till advent. Ta striden! Det handlar om den andliga kampen med utgångspunkt i den andliga vapenrustningen. Det handlar om att mitt i det missionella livet kunna stå upp i kampen för att människor ska få höra de goda nyheterna om Jesus Kristus. Vi kommer att beröra de olika delarna av vapenrustningen som nämns i Efesierbrevet 6 och både tala om vilka vapen Jesus gett oss och vad vi behöver göra med dessa vapen.

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft  Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.  Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar.  Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. (Ef. 6:10-18)