Böneämnen

Vill du ha hjälp att be för något? Skicka ett mejl med ditt böneämne till följande mejladress, så kommer våra förebedjare att be för dig och ditt behov.

bon@korskyrkanstockholm.se