Profetisk bönekonferens 9-10 mars

Profetisk bönehelg med Randy Lopshire m.fl.

Den 9-10 mars kommer vi att ha en profetisk bönehelg i Korskyrkan. Huvudtalare blir Randy Lopshire, USA. Randy har besökt församlingen ett par gånger tidigare och hans profetiska undervisning och insikter i bön har varit både uppskattat och viktigt för oss. Det kommer att bli både undervisning, praktiska övningar och kvällsmöten. Helgen görs i samarbete med New Wine Stockholm.

Samlingarna är öppna så det krävs ingen anmälan. Det innebär också att vi inte kommer att ordna någon matservering, så var och en får gå ut och äta det man själv vill.

Program

Fredag 9 mars

  • 19.00 Kvällsmöte. Lovsång. Undervisning och bön för Sverige och Stockholm

Lördag 10 mars

  • 11.00-13 .00 Undervisning och praktik kring profetisk bön
  • Lunchpaus
  • 14.30-17.00 Undervisning och praktik kring profetisk bön
  • Paus
  • 19.00 Kvällsmöte. Undervisning och profetiskt betjänande

 

Randy Lopshire

Randy Lopshire är senior pastor i församlingen Riverside Church i Clarksville Tennesee. Han är en apostolisk ledare med en tydlig profetisk bönetjänst. Han har regelbundet besökt Sverige och framför allt Norrbotten, de senaste tretton åren, och är en uppskattad talare som varit till stor välsignelse för många. Vår pastor Richard Hultmar har upplevt ett stort stöd och uppmuntran i samarbetet med honom.