Träningsskolan – Befrielse

 

Träningsskolan – Befrielse

En kurs i 6 delar. 3 mars – 12 maj 2019

Vi tror att vi som församling är kallade att hjälpa människor att hitta friheten i Kristus, så att vi kan vara fria att leva de liv han har kallat oss till. Glada, kärleksfull, ödmjuka och betjänande! Därför inbjuder vi till en träningsskola i frihet.

Varje lektion hålls i Café gårdshuset varannan söndag kl 13.30-15.00

  •   3 mars    – Del 1  Introduktion till frihet
  • 17 mars    – Del 2  Fästen – syndens bittra rötter
  • 31 mars    – Del 3  Befrielse från synden och dess konsekvenser
  • 14 april     – Del 4  Frihet från fruktan och kontroll.
  • 28 april     – Del 5  Försonas med dig själv
  • 12 maj       – Del 6  Liv i frihet

Vi ser gärna att du först kommer på vår gudstjänst och delar vår gemenskap. Efter gudstjänsten finns det fika att köpa från ca 12.30.

Anmälan som gäller hela kursen görs nedan. 

    Anmäl dig senast 3 mars